Què fem

11TW_RO_3


Us presentem una col·lecció de pintura medieval realitzada artesanalment, son reproduccions de pintura al tremp d’ou sobre taula, amb la mateixa tècnica de l’època en què van ser creades.

Les peces son interpretacions d’originals que tenen el seu referent històric en les nostres esglésies romàniques i el món que les envolta: les pintures murals, frontals d’altar, manuscrits o còdex medievals.

La tècnica emprada en la creació d’aquestes obres, totalment artesanals, és la mateixa utilitzada en la època en que van se creades. Sobre una taula preparada amb capes molt fines de cola de conill i creta, s’hi aplica el color, a base de pigments natural barrejats amb ou i vinagre, pel que aquesta tècnica es coneix com “tremp d’ou”

Aquestes obres, que reflecteixen la intensitat, el color i la llum de quan van ser creades, les podem contemplar avui com un llegat del passat, amb la mateixa força i expressivitat que tant va impressionar malgrat la seva senzillesa i claredat.

No són reproduccions envellides, sinó tal com es creu que eren quan van ser creades, amb la intensitat de color que tant va caracteritzar el romànic i recuperant el que el pas del temps ha anat esborrant. Tot això en suports i un aire molt actual, d’avui dia.

Si voleu comprar algun de aquest treballs o per qualsevol consulta de preus, disponibilitat o encàrrecs especials us podeu posar en contacte amb nosaltres via mail o telèfon.

Enguixat

L’enguixat de la taula, preparació de la taula abans de la pintura
 
CapsesExpo

Pintures de petit format, en capsa de cartronet kraft

Proporcions

Proporció de les fustes de petit format (20 x 20, 15 x 15 i 10 x 10 cm)

Formats:

Pintura
Peces grans de diferents mides i formats. Igual que les de petit format son interpretacions artesanals pintats a ma amb pintura al tremp d’ou sobre taula estucada i pa d’or de 22 quirats, si s’escau.

Pintura de petit format
La col·lecció de petit format esta pensada per regalar. Son peces petites de diferents mides, presentades en capsa de cartronet kraft amb una breu explicació de la peça a l’interior de la tapa i amb diferents acabats donant-li un aire contemporani, amb fusta de contraplacat amb els costats rectes o bisellats i encerats amb cera d’abella.

Peces de 14 x 14 cm
Peces de 15 x 15 cm
Peces de 14 x 24 cm
Peces de 20 x 20 x 4 cm

També disposem de peces presentades en blíster.
De 10 x 10 i de 10 x 20

Pintures irregulars
M’agrada experimentar amb altres suports i altres tècniques.

Pintures sobre fusta reciclada
Pintures sobre pissarra

Sobre paper
Detalls romànics sobre paper de cotó de 300 grams, bàsicament al tremp d’ou o amb tècnica mixta.
Apunts, esbossos de diferents temàtiques com: s
anefes, bestiari, rostres i detalls romànics.