117. Pintura gòtica – Còdex Manesse

117-Manese

117. Torneig

Herr Walther von Klingen. Il·lustració
del Còdex Manesse, fol. 52r
Any 1305-1340

Actualment a la Biblioteca de la
Universitat de Heidelberg

24 x 33 cm

Interpretació artesanal de pintura al tremp d’ou
sobre taula, amb la mateixa tècnica tradicional
i original de l’època.Els comentaris estan tancats.